ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੱ-ਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡ-ਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੱ-ਪ ਡੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁ-ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱ-ਪ ਦੇ ਡੰ-ਗ-ਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ ਨਾਲ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮ-ਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੱਪ ਦੇ ਡੰ-ਗ-ਣ ਦੀ ਸੂ-ਰ-ਤ ਵਿਚ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਘਿਓ ਦੇ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ 10-15 ਵਾਰ ਉ-ਲ-ਟੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਲ-ਸ-ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੱ-ਟ-ਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼-ਹਿ-ਦ ਚਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦਾ ਡ-ਰ ਨਾ ਰਹੇ।ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼-ਹਿ-ਦ ਚਟਾ ਲਓ

ਤਾਂ ਕਿ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦਾ ਡ-ਰ ਨਾ ਰਹੇ।ਮ-ਰੀ-ਜ ਨੂੰ ਖ-ਰ-ਬੂ-ਜੇ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦਾ ਡ-ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।ਸੋ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱ-ਪ ਵੀ ਮਾ-ਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱ-ਪ ਦੇ ਕੱ-ਟ-ਣ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਟੂ-ਣਾ-ਟੱਪਾ ਜਾਂ ਹ-ਥੌ-ਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਸੱ-ਪ ਨੇ ਕੱ-ਟਿ-ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂ-ਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ-ਣਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੋ। ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹ-ਸ-ਪ-ਤਾ-ਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.