ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਾਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀ ਲਓ ਸੋਲ਼ਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ .ਦੋ ਸੌ ਸੋਲ਼ਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਖ਼ੂ-ਨ ਨੂੰ ਫਿ-ਲ-ਟ-ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦ-ਰ-ਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ .ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ-ਦ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਲੀਵਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਡਨੀ ਬਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਰਾ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ,ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ .ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ.ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ . ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ .ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ .ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.