ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਲ ਵਰਤੋ ਫੇਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਓੁਏ ਪੈਂ-ਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੇਲ ਵਰਤੋ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਟੇ-ਢਾ-ਪ-ਣ ਹੋਣਾ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਢਿੱ-ਲਾ ਹੋਣਾ। ਮੋ-ਟਾ-ਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰ-ਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾ-ਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਆ-ਕਾ-ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬ-ਣ-ਤ-ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿ-ਠਾ-ਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦਾ ਤੇਲ। 20 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇ-ਗ-ਮਾ-ਹੀ 10 ਗ੍ਰਾਂਮ ਜੈਫਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜੁਡ 10ਗਰਾਮ ਜੋਕਾਂ 10 ਗਰਾਮ ਗੰਡੋਏ 10ਗਰਾਮ ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੇਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂ-ਟੀ-ਆਂ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ-ਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ-ਲ ਨੂੰ ਬਣਿਆ-ਬ-ਣਾ-ਇ-ਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ-ੜੀ-ਬੂ-ਟੀ-ਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ-ਲ-ਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ-ਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 6239617099 ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰ-ਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾਰਾਇਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.