ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ -ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੈ-ਕ-ਸ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫ-ਰ-ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾ-ਥੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ,

ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱ-ਡਾ ਸ-ਥਾ-ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾ-ਸੀ-ਰ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਾਡੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀ-ਰ-ਘ-ਪ-ਤ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ

ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *