ਸਰਵਾਇਕਲ ਦਾ ਦਰਦ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਹੋਏਗਾ ਗਾਇਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰਵਾਈਕਲ ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ ਮਿੰਟ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾਇਬ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦ-ਰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗ-ਲ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁ-ਕਾ-ਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆ ਆਦਤਾ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੌਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉਪਰ ਦ-ਬਾ-ਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਵਿਚ

ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪੋਟੇ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉਂ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਿਵ ਆਇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਗ-ਰ-ਮਾ-ਇ-ਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਡੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੁ-ਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਸਰ੍ਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪੁ-ਜ਼ੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲੀ

ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿ-ਊ-ਬ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੌ-ਖੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਤੇ ਥੱਲੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾ-ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ,

ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.