ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਪੱਤੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਹ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਂਸੇ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਜੈੱਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਲ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ

ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਰੈਂਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਮੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ.ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੁਸਖਾ

ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪਿੰਪਲਸ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *