ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ 3 ਵਾਰ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਜੂ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਪਾ ਨਾਰੀਅਲ ਗਿਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕ-ਬਰੀਕ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ।। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਚਮਚ ਤਿਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਉਸ ਉਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੱਮਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ।

ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ

ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ। ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *