ਵਾਇਰਲ ਬੁਖ਼ਾਰ,ਖਾਂਸੀ,ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ-1 ਕੱਪ ਰੋਜ ਪੀਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਪੈਣ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਗੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ ਪਾ ਦਵੋ,ਇਹ ਸਰੀਰ ਚ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਬਨਣ ਤੋਂ ਰੋ-ਕ-ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਕਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੰ-ਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੁੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਵੀ

ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ,ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੌਂਗ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ,ਦੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਲੌਂਗ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ।ਕਫ ਹੋਵੇ ਗਲੇ ਚ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਜਮੀ ਹੋਵੇ ਗਲੇ ਚ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੌਂਗ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾ-ਸੀ-ਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁੜ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਵੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬ-ਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੁੱਟਕੀ

ਸਿੰਦਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟਿ-ਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾੜੇ ਵਿਚ ਗੁੜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,

ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾ-ੜੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾੜੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.