7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉਣ- ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੱਮਚ 1 ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਡੇਢ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿ-ਫ-ਲਾ ਚੂਰਨ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਪ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਸੀ ਮੂੰਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਟਾਪਾ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾ-ਸ-ਟ-ਫੂ-ਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਿਚ 12 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਫ਼-ਰ-ਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.