ਪੇਟ ਚ ਜਲਨ ਐਸੀਡਿਟੀ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਸੀਨੇ ਚ ਜਲਨ ਕਦੇ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਐ-ਸਿ-ਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ,ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀ ਪੀਵੋਗੇ।ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿ-ਸ-ਕੀ-ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ

ਸੋ-ਲਿ-ਡ ਫੂ-ਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਫੂਡ ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸ-ਕਿ-ਨ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 4 ਚਮਚ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ

ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ-ਰ-ਮ-ਲ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨ ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁ-ਲੱ-ਠੀ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਰਹੋ,ਇਹ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਖਾਓ,ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਖੀਰੇ ਖਾ ਲਵੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ, ਖੀਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂ-ਤ ਕਰਨ ਗੇ ਇਹ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੂਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਓ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।ਜਿਸ ਟਾਇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਇਮ 3 ਤੋਂ 4 ਘੁੱਟ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਰਮਲ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਵੋ, ਇਹ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਇਮ

ਲੋਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਆਨਾਰ ਖਾਓ ਇਹ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸੌਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਇਹ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.