ਸ਼ੂਗਰ 380 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ 480 ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ 380 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 480 ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ-ਮ-ਣ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਣ ਦੀਆਂ ਗਿ-ਟ-ਕਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ

ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੋਵ ਪੱਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ

ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.