1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾ-ਭ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ।

ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੂੰਹ ਕੌ-ੜਾ ਕੌੜਾ ਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਕਈ ਲੋ-ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ

ਵਿਚੋਂ ਲਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ-ਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕ-ਬ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਫੁੱ-ਲ-ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾ-ਬ-ਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ-ਤ-ਣੀ-ਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸੱ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੂਗੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.