ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਿਨੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ 100% ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁ-ਗ-ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ-ਜ਼ੁ-ਰ-ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਜ-ਖ-ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਪੈਣ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁ-ਰਾ-ਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਜ-ਖ-ਮ ਹੋਵੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ-ਖ-ਮ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਵ-ਡਾ-ਉ-ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੇ ਜ-ਖ਼-ਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਖਾਖੀ ਫੌ-ਲਾ-ਦ ਇਹ ਪੰ-ਨ-ਸਾ-ਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ-ਰੀ-ਕ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 15 ਪੁ-ੜੀ-ਆ ਬਣਾ ਲਵੋ ਜਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ 25 ਪੁ-ੜੀ-ਆ ਬਣਾ ਲਵੋ ਜਾਂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ 30 ਪੁ-ੜੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵਰਤ ਲਵੋ ਬਹੁਤ ਆ ਇਕ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਲੀ ਦਹੀਂ

ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਇਕ ਪੁੜੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇ ਇਕ ਪੁੜੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਾਇਮ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਹਲਦੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੇ ਇਕ ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਕ ਚਮਚ ਵਿਚ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸ

ਕੇ ਮ-ਲ-ਮ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਜ-ਖ-ਮ ਵਿਚ ਭਰ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮ-ਲ-ਮ ਜ-ਖ-ਮ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਪੱ-ਟੀ ਬਣ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀ ਪੱ-ਟੀ ਬਦਲਣੀ ਆ ਤੇ ਮ-ਲ-ਮ ਵੀ ਤਾਜੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਦੋ ਟਾਈਮ

ਇਹ ਪੂੜੀ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ,ਗੈਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ-ਖ-ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜ-ਖ-ਮ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਗਰ ਜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ-ਖ-ਮ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਕ-ਟ-ਵਾ-ਉ-ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ-ਖ-ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁ-ਗ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ-ਖ-ਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ

ਉਹ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਗੈਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ-ਖ-ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.