ਸਵੇਰੇ 3 ਗਿਲਾਸ ਗਿਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੀ ਲਵੋ ਪਾਣੀ-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਵੀ Blood Pressure ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗਲਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਲਵੋ ਪਾਣੀ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਛੂ ਮੰ-ਤ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੀ-ਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ

ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿ-ਆ-ਸ ਲੱਗਦੀ ਐ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾ-ਤ-ਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਮੇ ਨੂੰ ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ-ਚਾ-ਉ-ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂ-ਝ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੁਕੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.