ਕਿਉ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾ-ਤੀ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਐਸੀ ਗਿ-ਲ੍ਹ-ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰ-ਢ ਜਾਂ ਗੱ-ਠ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚੂਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਜਿੰਨੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰ-ਢ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਚੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿਚ ਗੱਠ ਬਣੀ ਹੋਵੇ

ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ-ਰੰ-ਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁੰ-ਡ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਠ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.