ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ-55 ਰੋਗ ਖ-ਤ-ਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ,ਬੀ-ਟਾ-ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ-ਸ,ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ A ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇ-ਮ-ਯੂ-ਨ-ਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਇਸ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ-ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਈ-ਟਿੰ-ਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿ-ਨ-ਰ-ਲ-ਸ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ-ਆਂ ਵਿਚ ਕੱ-ਟ-ਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ-ਆਂ ਚ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.