ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ

ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਮਸਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮਸਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ,ਲਾਲ ਮਿਰਚ-:ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾ-ਪ-ਮਾ-ਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਅਦਰਕ-:ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ,ਦ-ਸ-ਤ,ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਸਣ-:ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ,ਐ-ਸਿ-ਡ ਰਿ-ਫ-ਲ-ਕ-ਸ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਵਗਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ-:ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਖਾਓ ਇਹ ਠੰਡੇ ਮਸਾਲੇ,ਪੁਦੀਨੇ-:ਪੁਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾ-ਊ-ਥ ਫ-ਰੈ-ਸ਼-ਨ-ਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ,ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ,ਝੁ-ਲ-ਸ-ਣ ਵਾਲੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ-ਲ-ਨ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਧਨੀਆ-:ਧਨੀਏ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਕ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋ-ਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.