ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿ-ਰ-ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਕਈ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ

tv ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜੁਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁ-ਰਾ-ਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੁਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੁਟ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ, ਦੌਰੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿ-ਰ-ਦ-ਰ-ਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦਾ ਸ-ਰ-ਕ-ਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.