ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦਾ ਘ-ਰੇ-ਲੂ ਇਲਾਜ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਦਸ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ

ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੱ-ਕ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਟ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾ-ਈ-ਰ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.