ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ-ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ-ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਾ

ਸਬਜਾ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਮਚ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਮਚ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਮੁ-ਸ਼-ਕਿ-ਲ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ

ਸ-ਬ-ਜ਼ਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁ-ਪ-ਰ-ਫੂ-ਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਮੋਟਾਪਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹਨ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ

ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲੇਖਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ-ਣਾ-ਅ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜਾ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉਂ ਲਓ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਮਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ

ਇਸ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਭਿ-ਓਂ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਚ ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਹੈਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ-ਵਾ-ਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੂਸਣਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਉ-ਬ-ਲਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱ-ਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.