ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ-ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੂ-ਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖੂ-ਨ ਗਾ-ੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤ-ਬ-ਦੀ-ਲੀ-ਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ-ਮ-ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਪ-ਲਾ-ਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਜੰ-ਮ-ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿ-ਲ ਜੋਰ ਲਗਾਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰ-ਮ-ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਖੂ-ਨ ਨਾਲ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਅਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਲਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਾਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਜੋ ਪਾ-ਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ-ਸੀ-ਨਾ ਆਏਗਾ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਸ-ਫ਼ਾ-ਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ-ਟੀ-ਮ ਬਾ-ਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ-ਉ-ਣ-ਗੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਗਾ-ੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਣ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.