ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ-ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ.ਇਹ ਫਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾ-ੜੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ-:ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡਾ-ਇ-ਰੀ-ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂ-ਜ਼ ਮੋ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ।

ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ-:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗੂਰ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਸਕਦੀ-:ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਚੰ-ਗਾ ਸ-ਰੋ-ਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਧੱ-ਫ-ੜ, ਖੁਜਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱ-ਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.