ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਬੰਦ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਟਿ-ਯੂ-ਬ ਬੰ-ਦ 100 ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰੰ-ਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਟਿਊਬ ਬੰ-ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।ਟਿ-ਯੂ-ਬ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸਾ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਲੇਨੇ 100 ਗਰਾਮ,ਸੂਂਡ ਲੇਨੇ 100 ਗਰਾਮ,ਗਾਜਰ ਦੇ ਬੀਜ ਸੋ ਗਰਾਮ,ਅਜਵਾਇਣ ਸੌ ਗਰਾਮ ,ਅਕਰਕਰਾ ਇਰਾਨੀ ਸੌ ਗਰਾਮ,ਅਸ਼ਵਗੰਦਾ ਸੌ ਗਰਾਮ,ਦਾਲ ਚਿਨੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ, ਅਲਸੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ,ਗਲੋਏ ਦਾ ਸਤ 100 ਗ੍ਰਾਮ,

ਸੂਦ ਗੁਗਲ ੫੦ ਗਰਾਮ, ਕਚਨਾਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਜੁਨਦ50 ਗ੍ਰਾਮ, ਗੋਰਖਮੰਡੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ।।1 ਚੱਮਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ।।ਚਮਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ।।ਇਕ ਚਮਚ ਦਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ।।ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।। ਜਿਸ ਦੀ ਟਿ-ਊ-ਬ ਬੰ-ਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਟਿ-ਯੂ-ਬ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ *9876552176 ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਸਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.