1 ਬੂੰਦ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਲੰਬਾ,ਮੋਟਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਬੂੰ-ਦ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਸੁ-ਕੀ ਬੇ-ਜਾ-ਨ ਅਤੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭ-ਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਤ-ਨਾ-ਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹੇਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ 10 ਗ੍ਰਾ-ਮ ਗਿ-ਰੀ-ਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ

ਗਿ-ਰੀ-ਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪੜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ-ਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.