ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

ਗੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਸਲੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਅੰ-ਗ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਚਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਬਲਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਹੀ-ਮੋ-ਗ-ਲੋ-ਬਿ-ਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇ-ਲੈ-ਕ-ਟ੍ਰੋ-ਲਾ-ਈ-ਟ-ਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਡਨੀ ਇੱਕ ‘ਸਾ-ਈ-ਲੈਂ-ਟ ਕਾ-ਤ-ਲ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮੁ-ਲਾਂ-ਕ-ਣ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਮਾ-ਈ-ਕ੍ਰੋ-ਸ-ਕੋ-ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ-ਕ੍ਰੀ-ਏ-ਟੀ-ਨਾ-ਈ-ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰ-ਬੰ-ਧ-ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਾ-ਇ-ਲ-ਸਿ-ਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਜੀ-ਵ-ਨ-ਸ਼ੈ-ਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿ-ਗਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘ-ਟਾ-ਇ-ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ -ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਸਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੌੜਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਅਚੰਭੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ- ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਪਾਣੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਦਾ ਇ-ਤਿ-ਹਾ-ਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ-ਨੋ-ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹੋ – ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ-ਨੋ-ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਸੈੱਲ ਕਾ-ਰ-ਸਿ-ਨੋ-ਮਾ, ਕਿਡਨੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤ-ਮਾ-ਕੂ-ਨੋ-ਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ RCC ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ-ਖ-ਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ – ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਹਨ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।ਓ.ਟੀ.ਸੀ. ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ – ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲਓ। ਕੈਪ ਦੀ ਬੂੰਦ ‘ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। OTC ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ibuprofen ਅਤੇ naproxen ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.