ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ-ਸ਼ੂਗਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ 480 ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾ-ਇ-ਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ,

ਸ-ਟ੍ਰੈ-ਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾ-ਈ-ਫ ਸਟਾਇਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੋ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਵਧਿਆ ਨੀਂਦ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ-ਟ-ਰੈ-ਸ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ-ਖਿ-ਆ- ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਡਾ-ਇ-ਟ ਚ ਵਧਾ ਦਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾ-ੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਨੋ-ਰ-ਮ-ਲ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ,

ਤੁਸੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਕਾੜੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਗਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ

ਫਿਰ ਇਕ ਚੋਥਾਈ ਚਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਉਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤਕ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੁਨਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬ-ਰੇ-ਕ-ਫਾ-ਸ-ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਹ ਕਾੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਕਾ-ੜਾ ਆਪਣੀ ਇ-ਮ-ਯੂ-ਨ-ਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾ-ਇ-ਜੈ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਲੈ-ਵ-ਲ

ਨੋਰਮਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਪੀਓਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾ-ੜੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਈ-ਬ-ਟੀ-ਜ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.