ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ-:ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾ-ਊ-ਥ ਫ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ-ਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿ-ਹਾ-ਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ,ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ,ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ, ਰਿ-ਬੋ-ਫ-ਲੇ-ਵਿ-ਨ, ਨਿ-ਆ-ਸੀ-ਨ ਆਦਿ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੁੱ-ਗ-ਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ।ਹੱਡੀ ਦੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਲਈ-:ਦੁੱਧ ‘ਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਉਥੇ ਹੀ ਇਲਾਇਚੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਬੀ-ਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ-:ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ-:ਪੇਟ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਅਲਸਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ‘ਚ ਠੰਡਕ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਲਸਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ-:ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਖ-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *