ਦਹੀਂ ‘ਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਪਾ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ,

ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ-:ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ,ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਪਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ‘ਚ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ-:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ-:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਡਾ-ਇ-ਬੀ-ਟਿ-ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੇ ਖ-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-:ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.