ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ-ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ 4 ਜਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਲੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਸੁਆਦੀ ਪ-ਕ-ਵਾ-ਨ ਅਧੂਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ-:ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾ-ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ।ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦੇ 4 ਹੈ-ਰਾ-ਨੀ-ਜ-ਨ-ਕ ਫਾਇਦੇ,1. ਜ਼-ਖ-ਮ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ-:ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਖੁਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਇ-ਲਾ-ਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,

ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਸੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼-ਖ-ਮ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ-:ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾ-ਚ-ਨ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ।ਚਮੜੀ ਲਈ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਸ਼ਾ-ਲੀ-:ਪੀਲੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਵੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ-:ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਫੰ-ਗ-ਲ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੋ-ਜ ‘ਚ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.