Breaking News
Home / Entertainment / ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦਵਾਈ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ

ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦਵਾਈ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੋਂ ਕਰੋ ਖ-ਤ-ਮ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਘਰ ਦੀ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱ-ਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾ-ੜੀ ਮਾ-ਰ-ਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾ-ਰ-ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾ-ਸ ਤਕ ਗਿ-ਣ-ਤੀ

ਗਿ-ਣ-ਨ ਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੱਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੂ-ਚਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ-ਲ-ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚ-ਪੇ-ੜਾਂ ਮਾ-ਰ-ਨੀ-ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਤਕ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦੋਨੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ,

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤਕ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿੰ-ਜ-ਣੀ ਤੱਕ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾ-ਰ-ਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀ ਦਾਸ ਤਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਣਿਆ ਹੈ,

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੋਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱ-ਕ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਬਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਦੋਨਾ ਲੱਤਾਂ ਦੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਅਤੇ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਟਲ ਓਇਲ , ਬੈਲੀ ਡਰੋਪ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੇ-ਖ-ਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੇ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 8950741741 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: