ਵਰਤੋ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰਹੋਂਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜੋ-ਸ਼ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ-ਸ਼ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾ ਫਿਰ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ

ਅਜਿਹੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੁ-ਆ-ਨੀ ਵਾਲਾ ਜੋ-ਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੌਂ-ਗ ਲੈਣੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦੋ-ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰ-ਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ-ਕਾ-ਉਂ-ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹ-ਲ-ਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਫ-ਰਿੱ-ਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੁੱਧ

ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਓਹਨਾ ਲੋਕ ਲਯੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਓਹਨਾ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.