15 ਦਿਨ ਆਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾਇਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੋਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ,ਅਜਵਾਇਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ

ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ

ਇਹ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਗੁਣ ਗਣਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਂਜੀ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਂਜੀ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ

ਆਟੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜਵੈਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,

ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.