ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲ-ੜ-ਕਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਗੁ-ਪ-ਤ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।ਸਰੀਰ ਥੱ-ਕਿ-ਆ ਥੱ-ਕਿ-ਆ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆ-ਦ-ਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥ-ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਨਾ-ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਾ-ਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾ-ੜੀ ਸੰ-ਗ-ਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋ-ਕ-ਣ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ

ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਨ ਦੀ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਿ-ਆ-ਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਬ-ਰ-ਮ-ਚਾ-ਰਿ-ਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆ-ਦ-ਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼-ਕ-ਤੀ ਵਿ-ਅ-ਰ-ਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.