80% ਤੋਂ 90% ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬਜੀ ਚਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਚ ਗੈਂਸ ਜਰੂਰ ਬਣੇ ਗੀ ਹੀ ਬਣੇ ਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੜਕਾ ਨਾ ਲਾਓ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਾ-ੜੋ ਨਾ,ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਾ-ੜੋ ਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੈਂਸ ਬਣੇਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਅਦਾ

ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜਾ ਨੋ-ਰ-ਮ-ਲ ਟੈ-ਮ-ਪ-ਰੇ-ਚ-ਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਕਦੀ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ ਕਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਚ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਚ ਸਲਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ।

ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਵੀ ਗੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੀਆ ਸਬਜੀਆ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਕਦੇ ਆਟਾ ਛਾਣ ਨਾ ਬਲਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਿਆ ਦੇ ਕਦ ਵਧਣਗੇ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣ ਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.