ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਣਕੇ-ਪੈਰਾਂ ਥਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮਿੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਿੱ-ਲ, ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਧੱ-ਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਾ ਪ-ਸਾ-ਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਿੱਲ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਦਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.