ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਹਲਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਿੱਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੋ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੰ-ਗ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟ-ਰੀ-ਟ-ਮੈਂ-ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੀ-ਟ-ਮੈਂ-ਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੀ-ਟ-ਮੈਂ-ਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਮ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਔਰਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਹਲਕਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂ-ਵ-ਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂ-ਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ

ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਾਮ ਦੀ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ-ਲ-ਣ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ

ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੋ-ਸ-ਤੋ ਵੱਧ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ,ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦਸ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀ-ਟ-ਮੈਂ-ਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ

ਖਾਣੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੰ-ਗ ਹੋਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੰ-ਗ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੁਹੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.