2 ਮਿੰਟ ਚ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰਾ ਚਮਕਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਉਪਰ ਗ-ਰੰ-ਥ,ਮੈ-ਲ,ਕਰੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੂੰਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਕੇ

ਹੌ-ਸ-ਪੀ-ਟ-ਲ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੰਦ ਖ-ਰਾ-ਬ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਦੰਦਾ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮੈ-ਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੂੰਦਾਂ ਮੇਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈ-ਲ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਚਮਕਦਾਰ ਦੰਦ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਂ

ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *