ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਲਵੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰ ਚੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਚੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕ-ਰੋ-ਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ-ਗਾ-ਹ ਨਹੀ ਬਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਾਤ ਸਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਔਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਅ-ਫੀ-ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਮਲੱਠੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ 1 ਕੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਾਫ ਅਤੇ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਣ ਤੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਉ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ-ਰੋ-ਨਾ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.