ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਬੱਚੇ ਆ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੱਡੇ ਆ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਵੱਡੇ ਆ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰਨ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਧੋ-ਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਭੁੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵ-ਗੈ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਡ਼੍ਹੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਗਾਏ ਹਨ

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮ-ਹਾ-ਰਾ-ਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ . ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.