ਵੀਰਜ਼ ਜਲਦੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਵੀ-ਰ-ਜ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ,ਟਾ-ਈ-ਮਿ-ਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁ-ਆ-ਚ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨ-ਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨ-ਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ

ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੁ-ਕ-ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔ-ਰ-ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜ-ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਸੈ-ਕ-ਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਵਾ-ਰ-ਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲਣ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ

ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿੱ-ਜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ,ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਦੋ ਛੁ-ਹਾ-ਰੇ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁ-ਹਾ-ਡਾ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ.ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੂਸ ਪੀਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.